Gyökérkezelés

Gyökérkezelés azokban az esetekben javallott eljárás, ha egy szuvasság, esetleg egy törés eléri a fogbél területét. A fogbélben a speciális anatómia ( zárt kemény szövettel határolt tér ) miatt a a gyulladásos folyamatok, nem tudnak lezajlani (mivel nincs lehetőség a duzzanattal járó megfelelő véráramlás növekedésre) , ezért sokszor hihetetlen fájdalommal járnak, és nagyon gyorsan a fog elhalásához vezetnek.

A gyulladás terjedési folyamatáról, fájdalom típusáról és diagnosztikájáról bővebben olvashat.

A gyökérkezelés fő célja a gyökércsatorna megtisztítása a szövettörmeléktől, baktériumoktól, illetve az esetlegesen még fájdalmat okozó idegekkel átszőtt fogbél ( pulpa ) maradványoktól. Ezzel megelőzzük a fertőző ágensek továbbjutását a csontba, illetve a gyökércsúcsi területre. Amennyiben a fertőzés már beterjedt a gyökércsúcsi területre a gyökérkezelést követő gyökértöméssel gátat vethetünk az ágensek szabad áramlásának, így a gyökércsúcsi területre jutott maradék kórokozót a szervezet már általában képes elpusztítani.

A gyökérkezelés a gyökércsatorná(k)hoz való hozzáférési nyílás preparálása után, a gyökércsatornák kitisztításával történik. A fogorvos ezt gyökérkezelő tűk sorával végzi, melyek egyre növekednek. Ezt kiegészíti fertőtlenítő szeres átöblítésekkel. Ahhoz, hogy a fogorvos pontosan a gyökércsúcsig tisztítson az apró műszerekkel röntgenfelvétel, illetve elektromos hosszmeghatározó berendezés segítségével be kell mérnie a csatornákat. A tágítást addig végezzük, amíg láthatóan fertőzött anyagot távolítanak el a csavarmenetes gyökérkezelő tűk a csatornákból. A gyökérkezelés egyes estekben gyorsítható gépi gyökértágító eszközökkel.

Ha egy fog panaszos volt, illetve a gyökércsúcsán, a röntgenfelvételen elváltozást látunk, gyakran egy fertőtlenítő hatású “gyógytömést” helyezünk a csatornába a következő ülésben elkészített gyökértömésig.

Ha csak trauma miatt nyílt meg a pulpaüreg és azonnal el tudjuk látni a pácienst, gyakran egy ülésben gyökértömni lehet a fogat.

A gyökértömést fontos, hogy mielőbb jó fedőtömés kövesse, ezzel is biztosítva a megfelelő gátat a baktériumok számára. A gyökérkezelt fog befejezése a megkoronázás.